เปลี่ยนหรือคืนสินค้า

 

สามารถขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าและขอคืนเงินได้อย่างไร?

ลูกค้าสามารถขอคืนสินค้าได้ภายใน 5 วัน การขอคืนเงินจะมีค่าธรรมเนียมการโอนเงินกลับที่ 5% ของราคาสินค้า